sitene mouse kodu ekle - kral oyun
her hakkı saklıdır - 2010
®

   
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
  BASKETBOL
 
BASKETBOL YARIŞMA VE OYUN KURALLARI
 
                        Basketbol oyun özelliğiyle her cins ve yaşa uygun olup bireyin kişilik eğitimi üzerinde çok olumlu bir etkisi vardır. Mücadele isteği, cesaret, bütünlük, iş birliği, doğruluk, kendine güven gibi özellikleri içerir. Kişinin psikolojik ve sosyal davranışlarını olumlu yönde etkileyerek toplum içinde yararlı bir kişilik kazandırır.
 
                        Oyun 5 ‘er kişilik 2 takım arasında oynanır. Her iki takımın da gayesi topu pas yaparak ve top sürerek ( Dribbling ) rakibin potası içine atarak sayı kazanmak, rakip takımın topa sahip olmasına ve sayı yapmasına oyun kuralları dahilinde engel olmaktır. Oyun arasında 10 dakikalık bir dinlenme bulunan 10 dakikalık 4 period halinde oynanır. Her takım biri kaptan olmak üzere 10 oyuncudan oluşur. 5 maçtan fazla karşılaşma oynanacak olan turnuvalarda bu sayı 12’ ye çıkartılır. Forma numaraları 4 numara ile 15 numara arasındadır. Herhangi bir anda oyuncu değiştirilip yedekler oyuna sokulabilir. Bunun için önce sayı hakimine bildirmek ve hakemlerin işaretiyle oyun alanına dahil olmalıdır. Oyuncu değiştirmede sınırlama yoktur.


 
                        Savunma yaparken rakibiyle vücut temasına giren bir oyuncuya yada hücum sırasında kasten savunma oyuncusuna çarpan bir oyuncuya faul cezası verilir. 5 hata ( faul ) yapan oyuncu oyun dışı kalır ve tekrar oyuna giremez. Onun yerine takımından bir oyuncu 5 faul ile çıkan oyuncunun yerine girer.
 
                        TOP : Küre şeklinde olmalı dış yüzü meşin sentetik madde veya lastik bir kılıf ile kaplanmış lastik bir balondan imal edilmelidir. ÇEVRESİ : 75 -78 cm. olmalı, AĞIRLIĞI : 600 – 650 GR. OLMALIDIR. Top l,80 m yükseklikten bırakıldığında 1,20 m yada 1,40 m yüksekliğe zıplamalıdır.
 
                        Oyun alanında 1 baş hakem, 2 yardımcı hakem vardır. Masada da bir sayı hakemi, bir 30 saniye hakemi, bir saat hakemi birde gözlemci görevlidir.
                                         
                

 
            OYUN ALANI : 18 x 25 metrelik dikdörtgen bir alandır.

ÜÇ SANİYE KORİDORU ( AMPUL – TAHDİTLİ BÖLGE )
 

 
            OYUNCU SAYISI : Bir takım oyun içinde 5 oyuncu , oyun dışında da 5 yedek oyuncu, toplam 10 oyuncudan oluşur. Oyuncu sayısı liglerde 12 oyuncu ile sınırlıdır.
 
            OYUN SÜRESİ : 10’ ar dakikalık 4 period halinde 2 devre üzerinden oynanır. 3. ve 4. periodlar arasında ( 1. ve 2. devre arasında ) 10 dakikalık dinlenme süresi vardır.
 
            OYUNCU DEĞİŞTİRME HAKKI : Takımların sınırsız oyuncu değiştirme hakkı vardır. Oyuncu değiştirme esnasında oyun ve süre durdurulur.
 
            MOLA HAKKI : Bir takımın her period da 2 şer mola hakkı vardır. Toplamda 4 period da 8 mola hakkı vardır.
 
            3 SN. KURALI : Bir oyuncu rakip takımın tahtitli bölgesinde ( 3 sn. koridorunda ) en fazla 3 saniye durabilir. Daha fazla durursa hakem 3 sn. işaretini vererek topu rakip takım oyuncularına verir.
            5 SN. KURALI : Bir oyuncu topu kenarlardan oyuna sokarken, oyun içinde topu elinde tutarken, faul atışı esnasında topu en fazla elinde 5 sn. tutabilir. 5 sn’ den fazla tutarsa hakem oyunu durdurur ve topu rakip takıma verir.
            8 SN. KURALI :  Bir takım topu  kendi savunma yaptığı sahadan hücum ( rakip ) sahasına 8 sn. içinde geçmek zorundadır. Topu rakip sahaya geçiremezse hakim oyunu durdurur ve topu rakip takıma verir.
            24 SN. KURALI : Bir takımın sayıya ulaşması veya rakip potaya sayı yapmak amacıyla topu atmak için kullanması gereken süredir.
 
            TEMEL TEKNİKLER
TOPLU TEMEL DURUŞ (YANDAN)
  TOPLU TEMEL DURUŞ 
( ÖNDEN GÖRÜNÜŞ )
 
TOP SÜRME TEKNİĞİ
TOP SÜRME TEKNİĞİ

 Basketbol Kavramları

 
 
 
 
 
 
Kapatma:
Bir rakibin ilerlemesine engel olmak için yapılan şahsi temaslardır.

Tutma:
Bir rakip oyuncunun hareket serbestliğine engel olan şahsi temalardır.
İtme:
Rakibini zorla hareket ettirme veya hareket ettirmeye teşebbüs sonucu doğan şahsi temaslardır. Biı oyuncunun topu tutan rakip bir oyuncuya arkadan yaklaşırken sebep olduğu şahsi temas bir itmedir.
Şarj:
Bir oyuncunun toplu veya topsuz olarak kendisine zorla yol açması ve bu yol üzerindeki bir rakibine temas etmesi sonucu ortaya çıkan şahsi bir hatadır.
Ellerin kurallara aykırı bir şekilde kullanılması; topla oynamak üzere yapılan bir teşebbüs sırasında ve rakibin eli topun üstündeyken, eline tesadüfen yapılan temaslardır.
Perdeleme:
Topu kontrolünde bulundurmayan rakibinin istediği yere erişmesine engel olmak için yapılan bir harekettir.
Top süren bir oyuncu, yolu üzerinde bulunan rakibine şarj yapmayacak ve ona temas etmeyecek, aradaki mesafe temasa sebep vermeden geçecek kadar makul bir ihtimal bırakmıyorsa, iki rakip arasından veya bir rakip ile hudut çizgisi arasından geçmeye teşebbüs edemez. Eğer bir oyuncu, temasa sebebiyet vermeden başı ve omuzları ile rakibini geçerse, bundan sonraki temasta sorumluluğun daha büyüğü rakibine aittir. Top süren bir oyuncu, düz bir hat üzerinde ilerlerken bu hat üzerinde zorlanamaz. Fakat rakip oyuncu bu hat üzerinde nizami bir müdafaa durumu alabilirse, top süren oyuncu ya istikametini değiştirerek veya top sürmesine nihayet vererek teması önlemelidir.
Perdeleme yapan bir oyuncu, temas meydana geldiğinde daha büyük sorumluluğa sahiptir:
Eğer bu oyuncu;
a) Rakibine çok yakın bir pozisyon alması dolayısıyla rakibinin yapacağı normal hareketler neticesi, itme veya şarj meydana gelirse,
b) İlerlemekte bulunan rakibin yolu üzerinde itme veya şarja engel olunmayacak şekilde aniden hızla yer alırsa, perdelemeye neden olur.
Kasti Hata:
Kasti hata, hakemin kanaatine göre bir oyuncu tarafından bilhassa işlenen şahsi bir hatadır.
Topla bilhassa ilgili olmayan ve topu kontrolünde bulunduran rakibi ile şahsi temasa sebep olan bir oyuncu kasti bir hata işlemiş olur. Keza bu durum, topa sahip olmayan oyuncuya karşı işlenen hatalarda da genellikle vardır. Topu kontrol eden bir oyuncu da rakibine bilhassa temas ederse, kasti bir hata işlemiş olur.
Diskalifiye Edici Hata:
Teknik ve kasti hatalann sporculuğa aykırı bir şekilde ve devamlı olarak ihlâl edilmesi diskalifiye edilmeyi gerektirir. Bu şekilde ihlâlde bulunan oyuncu, diskalifiye edilerek ya soyunma odasına ya da saha dışına çıkar.
Çifte Hata:
Çifte hata, iki rakip oyuncunun aynı anda ve karşılıklı olarak birbirlerine yaptıkları hatalardır.
Çifte hata meydana geldiğinde, serbest atış hakkı verilmez; fakat hata yapan her iki oyuncu da birer şahsi hata ile cezalandırılır.
Top, aynı anda geçerli olabilecek bir sayının sayılması dışında, en yakın dairede yapılacak bir hava atışı ile oyuna sokulur. Sayı sayılması durumunda ise top, dip çizgisinden. oyuna
sokulur.
Sayı İçin Atış Halinde Bıılunan Oyuncuya Yapılan Hata:
Bir oyuncunun rakibine bir hata çalındığında, bu oyuncu hata vuku bulmadan evvel başlamış olan hareketinin devamında sahadan bir sayı yapmaya muvaffak olursa, top, oyuncunun elini düdük çaldıktan sonra terketse dahi, düdüğün şutu atan oyuncunun hareketine etki etmemiş olması şartı ile sayı sayılır.
Oyuncuların Beşinci Hatası:
Şahsi veya teknik, beşinci hatayı işleyen oyuncu otomatikman oyunu terkeder.
Bir Periyotta Dört Takım Faulü Kuralı:
Oyunun bir periyodunda (oyun her biri 10 dakikadan 4 periyot üzerinden oynanaır. Uzatma devreleri ikinci devrenin bir bölümü olarak değerlendirilir) bir takım şahsi veya teknik dördüncü oyuncu hatasını doldurduktan sonra oyuncuların yaptığı hatalar, 2 serbest atış ile cezalandırılır.
Topu Kontrolünde Bulunduran Takımın Oyuncuları Tarafından Yapılan Hatalar:
Topu kotrolünde bulunduran bir takımın oyuncuları tarafından bir hata yapıldığı taktirde, hata yapana yazılmak suretiyle cezalandırılır. Rakip takım 2 serbest atış hakkı kazanır.
Hakemler ve Yardımcıları:
Hakemler, bir baş hakem ile bir yardımcı hakemden oluşur. Kendilerine bir sayı hakemi, bir saat hakemi ve bir 30 saniye hakemi yardım eder.
Bir müsabakaya tayin edilen baş hakem ve yardımcı hakemin sahada temsil edilen iki kulüple hiçbir ilgilerinin bulunmaması ve kendilerinin tam anlamı ile ehil ve tarafsız olmalarının gerektiği üzerinde önemle durulacak bir husustur. Hakemler oyun kurallarını değiştirmek konusunda anlaşmaya yetkili değildirler. Baş ve yardımcı hakemler, siyah renkte uzun pantolon, gri tişört ve siyah basketbol ayakkabısı giyerler.
Baş hakem, hakemlerin ve yardımcılarının kullandığı işaretler dahil bütün teknik teçizatı kontrol eder. Maçta kullanılacak resmi kronometreyi seçer ve saat hakemini tayin eder. Kendi düşüncesine göre, diğer oyuncular için tehlikeli olabilecek eşyayı oyuncuların taşımasına müsaade etmez. Baş hakem, oyunu başlatmak için orta dairede hava atışını yapar.
Hakemlerin uyuşmazlığı halinde, sayının geçerli olup olmadığına karar verir. Şartlar gerektirdiğinde oyunu tatil edebilir. Saat ve sayı hakemi arasındaki anlaşmazlıkları halleder. Her devre ve uzatma devresi sonunda veya lüzum gördüğü herhangi bir zamanda sayı cetvelini dikkatle inceler ve sayıları onaylar. Ayrıca, oyun sonunda zamanı kontrol ederek oynanan süreyi onaylar. Baş hakemin oyun sonundaki onayı ile hakemlerin oyunla olan ilgileri sona ermiş olur.
Hakemler müsabakayı nizamnamedeki kurallara uygun olarak idare ederler. Bu hüküm şuntan kapsar: Topu oyuna sokmak, topun ölü olduğuna karar vermek, cezalan vermek, kurallar gereğince sınır çizgileri dışından topu oyuna sokacak oyuncuya vermek.
Hakemler, bir kararın bildirilmesi gerektiğinde düdük çalarlar ve saati durdurma işaretini verdikten sonra kararlarını belirten işareti gösterirler. Sahadan veya bir serbest atış sonucu yapılan sayıdan sonra düdük çalmazlar; fakat sayının yapıldığını yazı masasından görülebilecek şekilde işaretle açıkça belirtirler.
Hakemler gerek oyun sahası hudutları içinde, gerekse dışında meydana gelen kurallara aykırı hareketler hakkında karar vermeye yetkilidirler. Bu yetkileri hakemlerin oyunun başlama saatinden yirmi dakika önceden sahaya gelmeleri ile başlar ve bir oyunun bitimine kadar sürer.
Sayı hakemi oyunda yapılan sayıları, başarılmış veya kaçırılmış serbest atışları kaydeder ve oyun sırasında sayı durumunun özetini gösteren cetveli tutar. Her oyuncu aleyhine verilen şahsi ve teknik hatalan kaydederek, herhangi bir oyuncunun beşinci hatasında derhal baş hakemi haberdar eder. Her takımın aldığı molaları kaydederek, oyunun her devresinde ikinci molasını alan takımın antrenörünü hakemlerden biri aracılığıyla haberdar eder. Yine her oyuncunun yapmış olduğu hata adedini numaralı el levhaları vasıtasıyla gösterir.
Sayı hakemi, oyuna giren bütün oyuncu ve yedeklerin isim ve numaralarının kaydını tutar. Oyuna iştirak edecek oyuncuların bildirilmesi, oyuncu değiştirilmesi veya oyuncu numaraları ile ilgili kuralların ihlâli halinde ihlâl anlaşılırsa, mümkün olduğu kadar kısa zamanda en yakın hakemi haberdar eder.
Sayı hakemi, oyun devrelerinin başlangıç zamanlarını not ederek başlama saatine 3 dakika kalmasına yakın baş hakemi haberdar etmek suretiyle, onun devre başlangıcından 3 dakika önce takımları haberdar etmesi veya ettirmesini sağlar. Oyun süresini ve duraklama süresini kurallar gereğince kaydeder.
Mola verildiğinde, saat hakemi ikinci bir kronometreyi çalıştırır ve oyuna başlama zamanını baş hakeme bildirebilmesi için kronometreyi sayı hakemine doğru çevirir.
Saat hakemi, her oyurı devresi ile uzatma devresinin sona erişini gong veya çanla bildirir. Bu işaret her devrenin nizami oyun süresini sona erdirir. Bu işaret işlemez veya duyulmaz ise, saat hakemi baş hakemi derhal haberdar eder. Şayet bu sırada bir sayı yapılmış veya bir hata işlenmiş ise, baş hakem sayı ve saat hakemlerine danışır. Top, sepet istikametine atılmadan veya hata yapılmadan önce oyun müddetinin tamamlandığına saat ve sayı hakemleri hemfikir iseler baş hakem sayıyı saymaz ve yapılan hata sporculuğa aykırı olmadıkça hatayı dikkate almaz. Sayı ve saat hakemleri hemfikir değiller ise, baş hakem bu hususu değiştirecek bir düşünceye sahip olmadıkça kaydedilen sayıyı sayar veya yapılan hatayı cezalandırır.
24 saniye-hakemi, 24 saniye cihazı veya saatini işletir.
24 saniye hakeminin sesli işareti topu öldürür.
24 saniye cihazı, bir takım oyun sahasında canlı bir topun kontrolünü elde eder etmez 24 saniye hakemi tarafından çalıştırılır.
Oyunun Neticesi:
Oyun süresi içinde en fazla puan kaydeden takım müsabakayı kazanır.
Oyunun Hükmen Kaybı:
Baş hakem tarafından oyuna başlaması bildirilen bir takım oynamaktan kaçınırsa, müsabakayı hükmen kaybeder.
Oyun sırasında, sahadaki takımlardan birinin ikiden az oyuncusu kalırsa oyun sona erer ve bu takım müsabakayı hükmen kaybeder.
Beraberlik Durumu ve Uzatma Devreleri:
İkinci devre sona erdiğinde sonuç berabere ise beraberliğin bozulması için gerekli 5 dakikalık bir veya birkaç uzatma devresi ile oyuna devam edilir. İ1k uzatma devresinden önce sepet seçimi için kura çekilir ve her hava uzatma devresi başlangıcında sepetler değiştirilir.
Her uzatma devresinden önce 2 dakikalık bir dinlenme süresi verilir. Her uzatma devresinin başlangıcında oyun, orta dairede yapılacak bir hava atışı ile başlar.
Oyunun Sona Ermesi:
Oyunun sonunu bildiren saat hakeminin sesli işareti ile oyun sona erer.
Bir devrenin veya bir uzatma devresinin bittiğini bildiren saat hakeminin sesli işareti çaldığı anda veya hemen önce bir faul çalınmışsa ve faul serbest atışı gerektiriyorsa atış veya atışlar attırılır.
 
 
 
 
 

 
  Bugün 8 ziyaretçi (57 klik) kişi burdaydı!
MEB ANASAYFA MEB E-OKUL MEB E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
BU BENİM ESERİM E-EĞİTİM İLSİS
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ - SBS MEB İNTERNET RADYO TV İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMURLAR.NET MEB İNTERNET İHBAR HATTI BİLGİSAYARLI EĞİTİME DESTEK

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=